12,000 تومان

قیمت:
فقط8هزارتومان (برای تماشای هر فصل) یا پرداخت 12هزارتومان به جای 16هزارتومان برای خرید همزمان هر دو قصل سریال با زیرنویس فارسی کاملا هماهنگ شده و بدون دردسر برای قراردادن زیرنویس در تماشای آنلاین + قابلیت دانلود

خرید