سریال بریجرتون

  اسپانسر شو! این سریال فعلا زیرنویس فارسی نداره. اگر علاقمندی که ترجمه ش کنیم و زیرنویس فارسیشو قرار بدیم، میتونی اسپانسر زبرنویس فارسی این فیلم بشی. برای اسپانسر شدن فقط کافیه به تعداد دلخواه برای مترجم فنجان قهوه بخری!!! تا مترجم بیدار نگه داری که ترجمه رو آماده کنه!😉 با رسیدن تعداد فنجان های […]

فیلم پرنسس زمستان

  اسپانسر شو! این فیلم فعلا زیرنویس فارسی نداره. اگر علاقمندی این فیلم زودتر ترجمه بشه میتونی اسپانسر زبرنویس فارسی این فیلم بشی برای اسپانسر شدن فقط کافیه به تعداد دلخواه برای مترجم فنجان قهوه بخری تا مترجم بیدار بمونه و ترجمه رو آماده کنه!😉 با رسیدن تعداد فنجان های قهوه به تعداد مشخص شده. […]

فیلم پرنس و من 4

thePrinceAndMe4

  اسپانسر شو! این فیلم فعلا زیرنویس فارسی نداره. اگر علاقمندی این فیلم زودتر ترجمه بشه میتونی اسپانسر زبرنویس فارسی این فیلم بشی برای اسپانسر شدن فقط کافیه به تعداد دلخواه برای مترجم فنجان قهوه بخری تا مترجم بیدار بمونه و ترجمه رو آماده کنه!😉 با رسیدن تعداد فنجان های قهوه به تعداد مشخص شده. […]

فیلم پرنس و من 3

  اسپانسر شو! این فیلم فعلا زیرنویس فارسی نداره. اگر علاقمندی این فیلم زودتر ترجمه بشه میتونی اسپانسر زبرنویس فارسی این فیلم بشی برای اسپانسر شدن فقط کافیه به تعداد دلخواه برای مترجم فنجان قهوه بخری تا مترجم بیدار بمونه و ترجمه رو آماده کنه!😉 با رسیدن تعداد فنجان های قهوه به تعداد مشخص شده. […]