این فصل از سریال در تاریخ 15 نوامبر برابر با 25 آبان 99 منتشر میشه و حداکثر 1 هفته بعد با زیرنویس فارسی در همین سایت منتشر میکنیم…

فصل های دیگر